50 numerów Raportu CSR

  Raport CSR to internetowy kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Właśnie ukazał się pięćdziesiąte wydanie tego periodyku.   Kiedy, 12 lat temu, w 2009 roku ruszała strona internetowa www.raportcsc.pl pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), choć powstało w latach50. XX wieku było w Polsce mało znane. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa, w swoich działaniach, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności... The post 50 numerów Raportu CSR first appeared on Agencja Informacyjna.

50 numerów Raportu CSR

 

Raport CSR to internetowy kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Właśnie ukazał się pięćdziesiąte wydanie tego periodyku.

 

Kiedy, 12 lat temu, w 2009 roku ruszała strona internetowa www.raportcsc.pl pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), choć powstało w latach50. XX wieku było w Polsce mało znane. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa, w swoich działaniach, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem organizacji i informowanie o tych działaniach, co może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Zielony Ład zbadany przez Raport CSR

 

Dziś pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu czy też CSR jest powszechne w świadomości większości przedsiębiorców. Stanowi już nawet kierunek studiów na uczelniach wyższych. Posiada nawet własną normę ISO 26000, przyjętą przez Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO), po ponad 5 latach pracy, w gronie ekspertów z 99 krajów.

 

Redakcja RaportuCSR.pl od początku, takie było założenie tego projektu, obserwuje podejmowane działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Strona internetowa www.raportcsc.pl jest skarbnicą wiedzy na temat praktyk z tego obszaru. Poza publikowaniem co 3 miesiące raportu, redakcja przyznaje też nagrody podmiotom pozytywnie wyróżniającym się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Społeczeństwo, gospodarka i środowisko na wokandzie

 

W najnowszym Raporcie CSR redakcja wyróżniła Grupę Ferrero i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Grupa Ferrero zwróciła uwagę ze względu na promowanie równości i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, m.in. przez Program Różnorodności i Inkluzji Ferrero. Z kolei Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się w gronie organizacji pozarządowych, które dziewięć lat temu, w 2012 roku, sformułowały treść polskiej Karty Różnorodności.

 

Teraz raportcsr.pl rozszerza swoje zainteresowanie o ESG. Jest to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance). Ich głównym celem jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów. Właśnie tematyka ESG stanowi temat przewodni pięćdziesiątego wydania RaportuCSR.pl , który został opublikowany jako dodatek do „Gazety finansowej”, a elektroniczną wersję można pobrać korzystając z adresu https://raportcsr.pl/wp-content/uploads/2021/10/raport_csr_50-edycja.pdf

 

Ambasadorzy i Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / 02.11.2021

The post 50 numerów Raportu CSR first appeared on Agencja Informacyjna.