91% banków i ubezpieczycieli rozpoczęło swoją przygodę z chmurą, ale niewiele w pełni wykorzystuje jej potencjał 

91% banków i firm ubezpieczeniowych pracuje już chmurze, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2020 r., kiedy tylko 37% firm było w trakcje transformacji do chmury. Jednak ten wysoki wskaźnik i związane z nim inwestycje nie przekładają się na skuteczne wdrożenie chmury na dużą skalę. Ponad 50% ankietowanych firm przeniosło do niej tylko minimalną ... Artykuł 91% banków i ubezpieczycieli rozpoczęło swoją przygodę z chmurą, ale niewiele w pełni wykorzystuje jej potencjał  pochodzi z serwisu PRNews.pl.

91% banków i ubezpieczycieli rozpoczęło swoją przygodę z chmurą, ale niewiele w pełni wykorzystuje jej potencjał 

91% banków i firm ubezpieczeniowych pracuje już chmurze, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 2020 r., kiedy tylko 37% firm było w trakcje transformacji do chmury. Jednak ten wysoki wskaźnik i związane z nim inwestycje nie przekładają się na skuteczne wdrożenie chmury na dużą skalę. Ponad 50% ankietowanych firm przeniosło do niej tylko minimalną część swoich podstawowych aplikacji biznesowych.

fot. Shutterstock

Według Raportu Capgemini World Cloud Report – Financial Services 89% kadry kierowniczej sektora usług finansowych uważa, że chmura ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zwinności, elastyczności, innowacyjności i produktywności procesów biznesowych. Jednak większość firm nadal nie w pełni wykorzystuje potencjał chmury, w efekcie ograniczając skalowalność i elastyczność swoich systemów.

Chmura kluczowa dla uzyskania pełnej wartości inwestycji w AI

Prawie dwie na trzy firmy świadczące usługi finansowe (62%) zaczęły korzystać ze sztucznej inteligencji, a ich celem jest wykorzystanie jej w całym łańcuchu wartości w ciągu najbliższych dwóch lat. Pomimo swojego potencjału, sztuczna inteligencja nie jest jeszcze wykorzystywana na dużą skalę w branży usług finansowych. Badania wykazały, że dotychczas większość środków inwestowanych w technologię chmurową przeznacza się na rozwijanie nowoczesnych, łatwych w obsłudze aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, które są skierowane bezpośrednio do klientów. Mniej uwagi i środków kieruje się na rozwój systemów przetwarzania danych w tle, które dostarczają informacje dla zewnętrznych aplikacji, z którymi stykają się klienci. To z kolei wpływa negatywnie na ogólne wrażenia użytkownika.

– Inwestycje w chmurę z pewnością zwiększają zdolność firmy do pełnego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji, gdyż chmura dostarcza zasoby i moc obliczeniową niezbędne do skutecznego szkolenia i wdrażania zaawansowanych modeli AI. Ponadto, elastyczność i skalowalność oferowana przez usługi chmurowe może przyspieszyć adaptację do zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych. Już teraz widać, że firmy, z sektora finansowego, które decydują się na korzystanie z chmury odnotowują bardzo szybki wzrost wskaźnika NPS – mówi Artur Kmiecik, Head of Cloud & Infrastructure Services, GDC EE, CIS z Capgemini Polska.

Zgodnie z raportem, przenoszenie wewnętrznych systemów podstawowych na odpowiednie platformy oparte na chmurze jest kluczowe dla uwolnienia pełnego potencjału oraz osiągnięcia maksymalnej efektywności AI. Dzięki takim migracjom, w przyszłości pojawią się szersze możliwości rozwoju biznesu. Obecnie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym firmy testują różne zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak personalizacja obsługi klienta, analiza kredytowa, planowanie finansowe, odnawianie polis i ulepszanie modeli obsługi klienta.

Chmura odgrywa kluczową rolę w ESG

Ponieważ 95% firm uwzględnia obecnie ESG we wszystkich kluczowych decyzjach inwestycyjnych, chmura ma również do odegrania ważną rolę we wspieraniu skutecznego zarządzania raportowaniem działań prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej firmy mogą korzystać z niezbędnych narzędzi do pomiaru. Potwierdza to 51% firm świadczących usługi finansowe, które dostrzegają poprawę transparentności i skuteczności swojego raportowania. Obecnie dostawcy chmur rozwijają rozwiązania, umożliwiające monitorowanie i raportowanie emisji na poziomie zakresu 1, 2 i 3. To z kolei pozwoli kontrolować ślad węglowy firmy w kontekście jej działań biznesowych i oferowanych produktów.

– Firmy sektora finansowego nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie chmury. Biorąc pod uwagę duże zainteresowani technologiami AI muszą zdać sobie sprawę z tego, że transformacja chmurowa jest podstawa sukcesu w tym obszarze. Ograniczanie wydatków na wdrożenia nowych rozwiązań to tylko pozorna oszczędność, która długoterminowo z pewnością ograniczy zyski – Tomasz Radwański, Head of Cloud Practice FS z Capgemini Polska.

Zarządzanie ryzykiem i relacjami z klientami

Ankietowani raporcie Capgemini przedstawiciele branży ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na życie, rynków kapitałowych, płatności, banków detalicznych i zarządzania majątkiem wskazują zarządzanie ryzykiem i relacjami z klientami wśród trzech najważniejszych obszarów, które mogą zostać najwcześniej przeniesione do chmury.

W obszarze zarządzania majątkiem, aż 60% respondentów wskazuje na korzyści płynące z wykorzystania chmurowych technik wykrywania oszustw, które umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w oparciu o dane. Również w sektorze bankowości detalicznej, 39% dyrektorów podkreśla wartość przeniesienia złożonego zarządzania ryzykiem kredytowym do chmury. Taka transformacja, dzięki zautomatyzowanym procesom i zintegrowanej analityce, skraca czas podejmowania decyzji w zakresie przetwarzania kredytów.
Ubezpieczyciele eksplorują usługi dodatkowe dostosowane do danych, takie jak pomoc drogowa, aby dostosować się do zmieniających się preferencji klientów. Wśród kadry zarządzającej w sektorze ubezpieczeń na życie zarządzanie relacjami z klientem (55%) wyróżnia się jako najwyższy priorytet transformacji chmurowej.

Obawy o bezpieczeństwo

Pomimo znaczących korzyści, osoby decyzjne w firmach wyrażają obawy związane z migracją do chmury. Dwie trzecie z nich (68%) obawia się o bezpieczeństwo danych, podczas gdy 51% jako przeszkodę wskazuje wysokie koszty transformacji. 45% obawia się wyznań prawnych.
Niedawno ustawa Digital Operational Resilience Act (DORA) nakazała instytucjom finansowym podlegającym regulacjom Unii Europejskiej rygorystyczne wdrażanie, dokumentowanie i utrzymywanie wymaganych systemów, protokołów i narzędzi w celu zapewnienia wystarczającej niezawodności, wydajności i odporności. Dlatego też suwerenna chmura, która zapewnia krajom bezpieczną i niezależną infrastrukturę i pomaga zapewnić prywatność danych, szybko staje się powszechna.

Oczywiście rozwiazania chmurowe mogą, a wręcz powinny być dostosowane do firm w taki sposób, aby rozwiewać wszelkie obawy związane z bezpieczeństwem. Zróżnicowanie potrzeb jest bardzo widoczne, kiedy przyjrzymy się różnorodności wdrażanych na rynku rozwiązań: 39% kadry kierowniczej preferuje chmurę publiczną, 49% prywatną, a pozostałe 12% uważa, że najlepszą opcją jest model hybrydowy. Warto pamiętać o tym, że chmura to cały wachlarz rozwiązań i każda firma, która chce zadbać o swój rozwój technologiczny może wybrać najlepsze dla siebie rozwiązania.

Źródło: Capgemini

Artykuł 91% banków i ubezpieczycieli rozpoczęło swoją przygodę z chmurą, ale niewiele w pełni wykorzystuje jej potencjał  pochodzi z serwisu PRNews.pl.