ADVERTIGO S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Powiadomienie_o-transakcjach_LJ_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

ADVERTIGO S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Powiadomienie_o-transakcjach_LJ_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...