AFORTI HOLDING: RB EBI 17/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.Raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 16/2022 z dnia 24 czerwca...

AFORTI HOLDING: RB EBI 17/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.Raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 16/2022 z dnia 24 czerwca...