AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku - korekta

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.Konieczność przekazania korekty raportu wynika z niewłaściwej...

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku - korekta

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2020 roku.Konieczność przekazania korekty raportu wynika z niewłaściwej...