Agio SFIO zrzekło się roszczeń w stosunku do Ropczyc, wniosło o umorzenie postępowania

Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusz Zakładów Magnezytowych Ropczyce, zrzekł się roszczeń w stosunku do spółki - podały Ropczyce w komunikacie. Agio wniosło o umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał NWZ ustanawiających program motywacyjny.

Agio SFIO zrzekło się roszczeń w stosunku do Ropczyc, wniosło o umorzenie postępowania

Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusz Zakładów Magnezytowych Ropczyce, zrzekł się roszczeń w stosunku do spółki - podały Ropczyce w komunikacie. Agio wniosło o umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał NWZ ustanawiających program motywacyjny.