AGORA: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTUSpis załączników:agora-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)agora-2022-12-31-pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ...

AGORA: wyniki finansowe

Spis treści:1. STRONA TYTUŁOWA2. WYBRANE DANE FINANSOWE3. KOREKTA RAPORTU4. ZAWARTOŚĆ RAPORTUSpis załączników:agora-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)agora-2022-12-31-pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ...