AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:uchwala_RN_nr_1_09_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

AIRWAY MEDIX S.A.: Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:uchwala_RN_nr_1_09_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...