ALUMETAL S.A.: Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2021 Data sporządzenia:...

ALUMETAL S.A.: Informacja o przewidywanych ponadprzeciętnych wynikach skonsolidowanych w I kwartale 2021 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2021 Data sporządzenia:...