APOLLO: Raport roczny Spółki za 2020 rok

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

APOLLO: Raport roczny Spółki za 2020 rok

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...