ARCHICOM S.A.: Nowy porządek obrad zwołanego NWZA wraz z treścią projektów uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Nowy_porzadek_obrad_NWZA_zgodny_z_wnioskiem_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_przez_NWZA_w_dniu_16.12.2022_uzupelnione_zgodnie_z_wnioskiem_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT...

ARCHICOM S.A.: Nowy porządek obrad zwołanego NWZA wraz z treścią projektów uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Nowy_porzadek_obrad_NWZA_zgodny_z_wnioskiem_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_przez_NWZA_w_dniu_16.12.2022_uzupelnione_zgodnie_z_wnioskiem_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT...