Arctic Paper wypłaci 40 gr dywidendy na akcję za 2021 rok

Arctic Paper wypłaci z zysku netto za 2021 r. 40 groszy dywidendy brutto na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ. Na ten cel trafi łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021 rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki.

Arctic Paper wypłaci 40 gr dywidendy na akcję za 2021 rok

Arctic Paper wypłaci z zysku netto za 2021 r. 40 groszy dywidendy brutto na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ. Na ten cel trafi łącznie 27,72 mln zł z zysku netto za 2021 rok oraz część zysków netto z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym spółki.