Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2022 Data sporządzenia:...

Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Aurora Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 6 / 2022 Data sporządzenia:...