ASSECO POLAND: Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2022_10_05_Statut_Asseco_Poland_ujednolicony.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

ASSECO POLAND: Rejestracja zmiany Statutu Asseco Poland S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2022_10_05_Statut_Asseco_Poland_ujednolicony.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...