AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2022_09_przychody.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

AUTO PARTNER S.A.: Informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2022_09_przychody.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...