Bank Anglii bada pieniądz cyfrowy, CBDC w nowym dokumencie dyskusyjnym

Bank Anglii bada pieniądz cyfrowy, CBDC w nowym dokumencie dyskusyjnym