Bank BNP Paribas po raz drugi publikuje zintegrowany Raport roczny w wersji cyfrowej

Bank BNP Paribas po raz kolejny w wersji cyfrowej prezentuje najważniejsze informacje finansowe i pozafinansowe w zintegrowanym Raporcie rocznym. Publikacja integruje dane za 2020 rok opublikowane w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy, Sprawozdania Finansowego oraz Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju. fot. Shutterstock Historyczny poziom zysku pomimo pandemii i trudnej sytuacji rynkowej, koncentracja na wsparciu ... Artykuł Bank BNP Paribas po raz drugi publikuje zintegrowany Raport roczny w wersji cyfrowej pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Bank BNP Paribas po raz drugi publikuje zintegrowany Raport roczny w wersji cyfrowej

Bank BNP Paribas po raz kolejny w wersji cyfrowej prezentuje najważniejsze informacje finansowe i pozafinansowe w zintegrowanym Raporcie rocznym. Publikacja integruje dane za 2020 rok opublikowane w ramach Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy, Sprawozdania Finansowego oraz Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju.

fot. Shutterstock

Historyczny poziom zysku pomimo pandemii i trudnej sytuacji rynkowej, koncentracja na wsparciu klientów i gospodarki, troska o pracowników, zaangażowanie w przeciwdziałanie skutkom pandemii, konsekwentna realizacja strategii Fast Forward oraz spójnej z nią strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, a także wzrost wolumenu zielonego finansowania – szczegóły dotyczące wszystkich tych tematów można znaleźć w jednym miejscu, dzięki zintegrowanej prezentacji danych przez Bank BNP Paribas w raporcie online za 2020 rok.

– Publikując Raport roczny w wersji zintegrowanej i cyfrowej odpowiadamy na globalne trendy raportowania wyników w sposób kompleksowy i przystępny dla każdego odbiorcy. W jednym miejscu zebrane są zarówno wyniki finansowe i opis działalności biznesowej, jak i informacje dotyczące aspektów ESG (ang. environmental, social, governance). Takie podejście zapewnia większą przejrzystość i spójność informacji i umożliwia całościowy ogląd organizacji – jej sprawności biznesowej, efektywności finansowej oraz odpowiedzialnego zarządzania wpływem na gospodarkę i otoczenie – mówi Katarzyna Tatara, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas.

Publikacja w wersji cyfrowej wpisuje się w podejście banku do ograniczania zużycia papieru. Interaktywna forma raportu i jego intuicyjna struktura pomagają odbiorcom szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi działalności Grupy Kapitałowej Banku w minionym roku. Czytelnicy łatwo odnajdą nawet bardzo szczegółowe dane finansowe, wskaźniki ESG, kluczowe dla organizacji zdarzenia, dane rynkowe, czy informacje na temat działalności banku w czasie pandemii.

– Informacje niefinansowe są prezentowane w raporcie zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości, która implementuje wytyczne Dyrektywy UE 2014/95 w tym zakresie. Zastosowaliśmy międzynarodową metodologię raportowania GRI Standards oraz wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) w zakresie raportowania zintegrowanego. W tym roku odnieśliśmy się także do wytycznych dotyczących ujawniania informacji na temat podejścia organizacji do zmian klimatu: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Prezentowane przez nas podejście zarządcze oraz wyniki osiągnięte w aspektach ESG są więc przedstawione w wystandaryzowany sposób. To zapewnia porównywalność danych i pozwala nam mierzyć postępy – mówi Maria Krawczyńska, dyrektor Biura CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

Poprzedni, pierwszy zintegrowany Raport Banku BNP Paribas w wersji cyfrowej został doceniony za logiczne i spójne przedstawienie materiału, m.in. zdobywając nagrodę specjalną GPW oraz nagrodę za najlepszy debiut w kategorii raport zintegrowany za 2019 rok w Konkursie Raporty Społeczne organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Ta forma publikacji to nie tylko wygoda i kompleksowe spojrzenie na bank możliwe dzięki zebraniu kluczowych informacji w jednym miejscu. To także okazja do ograniczenia zużycia papieru i wyraz troski banku o środowisko.

Dotychczasowe zintegrowane Raporty roczne online Banku BNP Paribas można znaleźć na platformie: https://raportroczny.bnpparibas.pl/.

Źródło: BNP Paribas

Artykuł Bank BNP Paribas po raz drugi publikuje zintegrowany Raport roczny w wersji cyfrowej pochodzi z serwisu PRNews.pl.