Bank Japonii nie zmienia kursu. Inwestorzy są zawiedzeni

Bank Japonii utrzymał swą ultraluźną politykę pieniężną, mimo że inflacja od roku utrzymuje się powyżej 3%. Wcześniej spekulowano, że do porzucenia polityki ujemnych stóp procentowych może dojść jeszcze w tym roku.

Bank Japonii nie zmienia kursu. Inwestorzy są zawiedzeni

Bank Japonii utrzymał swą ultraluźną politykę pieniężną, mimo że inflacja od roku utrzymuje się powyżej 3%. Wcześniej spekulowano, że do porzucenia polityki ujemnych stóp procentowych może dojść jeszcze w tym roku.