BANK PEKAO SA: Zwiększenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2021 Data sporządzenia:...

BANK PEKAO SA: Zwiększenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2021 Data sporządzenia:...