Będzie rekordowa dywidenda z PZU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które odbyło się 16 czerwca br., uchwaliło podział zysku netto za rok 2020, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019, w sposób zgodny z wnioskiem zarządu spółki. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafią łącznie ponad 3 mld zł. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo Będzie to ... Artykuł Będzie rekordowa dywidenda z PZU pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Będzie rekordowa dywidenda z PZU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, które odbyło się 16 czerwca br., uchwaliło podział zysku netto za rok 2020, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019, w sposób zgodny z wnioskiem zarządu spółki. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafią łącznie ponad 3 mld zł.

REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Będzie to najwyższa kwota wypłacona w tym roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywidenda wypłacana przez PZU SA wyniesie 3,5 zł na akcję, co przy obecnie rosnącym kursie oznacza stopę zwrotu na poziomie ponad 9%. – Skutecznie dostosowaliśmy się do trudnych warunków, jakie narzuciła pandemia i zbudowaliśmy biznesową odporność, pozwalającą nam nieprzerwanie budować wartość dla akcjonariuszy. Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku potwierdzają, że jesteśmy w stanie generować ponadprzeciętne wyniki przy wysokiej rentowności i wypłacalności oraz pozostać stabilną spółką dywidendową w kolejnych latach – wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Grupa PZU w Strategii na lata 2021-2024 zakłada wypłatę dywidendy od minimum 50 proc. do 100 proc. wypracowanego zysku netto.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września br. – w podziale zysku będzie uczestniczył każdy, kto w tym dniu będzie miał zarejestrowaną przez KDPW co najmniej jedną akcję PZU SA. Wypłata nastąpi zaś 6 października br.

Podczas zakończonego dziś walnego zgromadzenia, akcjonariusze zatwierdzili m.in. sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za rok 2020. Udzielili także absolutorium członkom zarządu PZU SA oraz członkom rady nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w ub.r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniło również skład rady nadzorczej PZU SA powołując do niej Pawła Karola Muchę.

Źródło: PZU

Artykuł Będzie rekordowa dywidenda z PZU pochodzi z serwisu PRNews.pl.