BINARY HELIX S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:pdf_244014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

BINARY HELIX S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:pdf_244014.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...