Bitcoin to bezpieczna przystań tak dobra jak złoto, albo nawet lepsza - twierdzi Cathie Wood

Bitcoin to bezpieczna przystań tak dobra jak złoto, albo nawet lepsza - twierdzi Cathie Wood