BLKCHNLAB: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A., które odbyło się, po przerwie, w dniu 24 lutego 2021 roku

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 24 lutego 2021 roku,...

BLKCHNLAB: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A., które odbyło się, po przerwie, w dniu 24 lutego 2021 roku

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 24 lutego 2021 roku,...