BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnych ugód z frankowiczami na 0,7-1,3 mld zł

BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnej konwersji kredytów zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 0,7 mld zł dla kredytów denominowanych albo na 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF - poinformował bank w raporcie rocznym.

BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnych ugód z frankowiczami na 0,7-1,3 mld zł

BNP Paribas Bank Polska szacuje koszt potencjalnej konwersji kredytów zgodnej z założeniami propozycji Przewodniczącego KNF na 0,7 mld zł dla kredytów denominowanych albo na 1,3 mld zł przy założeniu, że propozycja obejmie cały portfel kredytów CHF - poinformował bank w raporcie rocznym.