BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:OGLOSZENIE_ZWZ_30_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)ZWZ_projekty_uchwal_30_06_2023.pdf  (RAPORT...

BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:OGLOSZENIE_ZWZ_30_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)ZWZ_projekty_uchwal_30_06_2023.pdf  (RAPORT...