CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych spółki ENEL-MED S.A. i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2022 Data sporządzenia:...

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych spółki ENEL-MED S.A. i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2022 Data sporządzenia:...