CI GAMES S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:zawiadomienie_346857.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

CI GAMES S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:zawiadomienie_346857.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...