COLUMBUS ENERGY S.A.: Otrzymanie informacji o nabyciu przez Gemstone ASI SA łącznie 12.666.184 akcji Columbus

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 46 / 2022 Data sporządzenia:...

COLUMBUS ENERGY S.A.: Otrzymanie informacji o nabyciu przez Gemstone ASI SA łącznie 12.666.184 akcji Columbus

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 46 / 2022 Data sporządzenia:...