CZARNKÓW: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego...

CZARNKÓW: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków S.A., które zostało zwołane na dzień 26 lipca 2024 r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego...