DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Ally Financial. Follow on purchase from Ally Financial.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22 / 2022 Data sporządzenia:...

DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do Ally Financial. Follow on purchase from Ally Financial.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22 / 2022 Data sporządzenia:...