Debiut Huuuge na GPW w Warszawie. Dlaczego amerykańska spółka wybrała warszawski parkiet?

Na warszawskim parkiecie zadebiutowała spółka Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych. HUUUGE, INC. jest 435. spółką notowaną […]

Debiut Huuuge na GPW w Warszawie. Dlaczego amerykańska spółka wybrała warszawski parkiet?

Na warszawskim parkiecie zadebiutowała spółka Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier typu free-to-play, koncentrujący swoją działalność na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych.

HUUUGE, INC. jest 435. spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych oraz 3. debiutem na tym rynku w 2021 roku. Całkowita wartość oferty publicznej Huuuge wyniosła 1,67 mld PLN (około 442 mln USD). Oznacza to, że była to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW oraz największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie.

Spółka uzyskała wpływy z emisji akcji na poziomie około 565 milionów PLN brutto (około 150 mln USD) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Huuuge, Inc. – globalny producent i wydawca gier typu free-to-play ze Stanów
Zjednoczonych – zdecydował się zadebiutować na Głównym Rynku GPW, co bardzo nas
cieszy. Potwierdza to też stale rosnącą rolę naszego rynku w oczach branży gamedev.

– Od ubiegłego roku jesteśmy światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z tej branży, wyprzedzając giełdy w Tokio i Korei Południowej Debiut Huuuge, Inc. jest  dla nas wyjątkowy także ze względu na wartość oferty publicznej, która wyniosła 1,67 mld PLN, czyli około 442 mln USD. Jest to nie tylko największa oferta spółki gamedev w historii GPW, ale także największa oferta firmy z branży gier mobilnych w Europie – podkreśla Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Gry mobilne to najszybciej rozwijający się segment rynku gier, z ogromnym potencjałem
wzrostu napędzanym rosnącą powszechnością smartfonów i wprowadzaniem sieci 5G.
Nasz unikalny model biznesowy i podejście społecznościowe Huuuge przekłada się na
generowanie przez nasz wyjątkowy globalny zespół najwyższego przychodu w przeliczeniu
na DAU w segmencie gier social casino. Posiadane przez nas know-how oraz doskonałość
operacyjna połączone z zapleczem technologicznym, portfolio gier i infrastrukturą
marketingową są kluczowe do odniesienia przez nas sukcesu na rynku, którego wartość
wkrótce przekroczy 100 mld USD rocznie. Wierzę, że najlepsze dopiero przed Huuuge i
cieszę się, że nasi nowi akcjonariusze będą mogli uczestniczyć wraz z nami w kolejnych,
ekscytujących rozdziałach naszej historii – powiedział Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge.

Polecamy nasze podcasty

Źródło