Develia zakończyła negocjacje dot. sprzedaży prawa do nieruchomości w Warszawie za 151 mln zł netto

Develia, która w styczniu zawarła z europejskim podmiotem inwestującym w rynek nieruchomości list intencyjny w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej o łącznej powierzchni 10.518 m kw. za 151 mln zł netto, zakończyła negocjacje - poinformowała spółka w komunikacie.

Develia zakończyła negocjacje dot. sprzedaży prawa do nieruchomości w Warszawie za 151 mln zł netto

Develia, która w styczniu zawarła z europejskim podmiotem inwestującym w rynek nieruchomości list intencyjny w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej o łącznej powierzchni 10.518 m kw. za 151 mln zł netto, zakończyła negocjacje - poinformowała spółka w komunikacie.