DEVO ENERGY: Aktualizacja związana z raportowaniem okresowym w 2023 roku

W nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka") niniejszym informuje, że w związku ze zbyciem wszystkich udziałów spółki zależnej – DLKF Sp....

DEVO ENERGY: Aktualizacja związana z raportowaniem okresowym w 2023 roku

W nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2023 Zarząd DEVO ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka") niniejszym informuje, że w związku ze zbyciem wszystkich udziałów spółki zależnej – DLKF Sp....