DINO POLSKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DINO POLSKA” S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._24_06_2022.pdf  (RAPORT...

DINO POLSKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DINO POLSKA” S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._24_06_2022.pdf  (RAPORT...