Dlaczego teraz jest dobry czas na przekształcenie OFE? Co jeszcze wymaga wyjaśnienia?

W projekcie dotyczącym przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych zostało ujętych kilka kluczowych kwestii m.in. data składania deklaracji, data przekształcenia PTE w TFI, Nadal jest bardzo dużo kwestii do dyskusji z Komisją […]

Dlaczego teraz jest dobry czas na przekształcenie OFE? Co jeszcze wymaga wyjaśnienia?

W projekcie dotyczącym przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych zostało ujętych kilka kluczowych kwestii m.in. data składania deklaracji, data przekształcenia PTE w TFI, Nadal jest bardzo dużo kwestii do dyskusji z Komisją Nadzoru Finansowego, z ZUS-em, które wymagają doprecyzowania i wyjaśnienia – ocenia w rozmowie z ISBnews.TV  Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Podkreśliła, że cały rynek finansowy zgodził się co do tego, że przekształcenie otwartych Funduszy Emerytalnych musi być dokończone, ale musi być przesunięte w czasie do momentu kiedy nastąpi stabilizacja na rynku kapitałowym w Polsce

– Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym możemy mówić o dobrym kierunku rozwoju giełdy i że jest to dobry moment żeby reformę przeprowadzić i zacząć ją wdrażać. Oczywiście wszystkie terminy powinny być przemyślane. Dzisiaj żyjemy w nieco innej rzeczywistości. Musimy nieco inaczej organizować procesy, które we wcześniejszym okresie przychodziły nam dużo łatwiej. Obecnie jest to dużo większe wyzwanie jeżeli chodzi np. o weryfikację deklaracji, która będą składać członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Niemniej jednak jest to zdecydowanie lepszy moment do przeprowadzenia reformy niż był to rok 2020 – powiedziała prezes.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE), zakładający zmianę modelu funkcjonowania OFE.

Projekt zakłada możliwość przeniesienia środków na IKE lub do ZUS. Według szacunków rządu najbardziej prawdopodobne jest, że na przeniesienie środków na IKE zdecyduje się 50% oszczędzających.

– OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE). Alternatywnie – możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Rozwiązanie to daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Obecnie w otwartych funduszach emerytalnych jest ok. 15,4 mln członków, a średnie saldo na rachunku wynosi 9 689 zł. Po nowelizacji OFE zostaną przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte prowadzące IKE.

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w OFE

  • Każdy ubezpieczony będzie miał prawo wyboru – domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego dobrowolnego zasilania. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności, czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS.
  • W przypadku, gdy członek OFE skorzysta z prawa do złożenia deklaracji o przeniesieniu jego pieniędzy do ZUS, wówczas środki te zostaną w całości zapisane na koncie ubezpieczonego prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego i będzie wolna od podatku.
  • Ze względu na to, że emerytury z ZUS są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17% lub 32% – aby zachować równowagę – ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15% wartości aktywów OFE, uzasadniono.
  • Opłata zostanie rozłożona na 2 raty, obie płatne w 2022 r. Płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE. Dzięki opłacie zapewnione zostanie równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS.
  • W ramach IKE, środki pochodzące z OFE będą wyodrębnione i będą mogły zostać wycofane po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo tych środków, w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfundusze. W okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone do subfunduszu, który ma określoną ostrożniejszą politykę inwestycyjną.

Jednym z głównych założeń reformy jest także likwidacja tzw. „suwaka”, który obecnie pomniejsza oszczędności emerytów zgromadzone w OFE. 10 lat przed emeryturą zaczynają one być stopniowo przekazywane do ZUS. Po zmianie, stworzone zostaną podstawy dla systemowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, a przy tym zatrzymany zostanie szkodliwy odpływ kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 r.  Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS został wyznaczony od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r. (ISBnews/ISBnews.TV)

Polecamy nasze podcasty

Źródło