DR.FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:DRF_Projekty_uchwal_na_ZWZA_29-06-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)DRF_ogloszenie_o_WZA_29-06-2023.pdf  (RAPORT...

DR.FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:DRF_Projekty_uchwal_na_ZWZA_29-06-2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)DRF_ogloszenie_o_WZA_29-06-2023.pdf  (RAPORT...