DSTREAM: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku

Zarząd DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień...

DSTREAM: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku

Zarząd DOWNSTREAM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień...