Duży spadek zysku ubezpieczeniowego giganta. Obciążeniem rezultaty banków

PZU zanotowało niezłe rezultaty z podstawowej działalności ubezpieczeniowej, ale wynik netto mocno obciążyły kontrolowane przez niego banki. Powodem wakacje kredytowe.

Duży spadek zysku ubezpieczeniowego giganta. Obciążeniem rezultaty banków
PZU zanotowało niezłe rezultaty z podstawowej działalności ubezpieczeniowej, ale wynik netto mocno obciążyły kontrolowane przez niego banki. Powodem wakacje kredytowe.