Dziwne dane z amerykańskiego rynku pracy. „Payrollsy” pozytywnie zaskoczyły, ale bezrobocie wzrosło

Majowy raport z amerykańskiego rynku pracy pokazał znacznie wyższy od oczekiwań przyrost zatrudnienia, któremu jednak towarzyszył… spadek liczby pracujących i wyższa stopa bezrobocia.

Dziwne dane z amerykańskiego rynku pracy. „Payrollsy” pozytywnie zaskoczyły, ale bezrobocie wzrosło

Majowy raport z amerykańskiego rynku pracy pokazał znacznie wyższy od oczekiwań przyrost zatrudnienia, któremu jednak towarzyszył… spadek liczby pracujących i wyższa stopa bezrobocia.