easyCALL.pl: Raport roczny za 2020 rok obrotowy

Zarząd spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

easyCALL.pl: Raport roczny za 2020 rok obrotowy

Zarząd spółki EASYCALL.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje raport roczny Spółki za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...