ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia:...

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2020 r. i za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 Data sporządzenia:...