EUROHIT: Raport roczny za 2020 rok obrotowy

Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...

EUROHIT: Raport roczny za 2020 rok obrotowy

Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok obrotowy. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje...