EuroPKB: stagnacja, ale (jeszcze?) nie recesja

W pierwszym półroczu strefie euro udało się uniknąć formalnej recesji, ale wzrost gospodarczy pozostał rachityczny, a kilka krajów raportowało już wyraźne ubytki PKB.

EuroPKB: stagnacja, ale (jeszcze?) nie recesja

W pierwszym półroczu strefie euro udało się uniknąć formalnej recesji, ale wzrost gospodarczy pozostał rachityczny, a kilka krajów raportowało już wyraźne ubytki PKB.