FAMUR S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2022 Data sporządzenia:...

FAMUR S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2022 Data sporządzenia:...