FERRO S.A.: Informacja o zrealizowaniu przed czasem celów Strategii F1 Grupy Ferro na lata 2019 – 2023 i o przyjęciu zaktualizowanych założeń na lata 2022 – 2026 (Strategia F1R2)

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia:...

FERRO S.A.: Informacja o zrealizowaniu przed czasem celów Strategii F1 Grupy Ferro na lata 2019 – 2023 i o przyjęciu zaktualizowanych założeń na lata 2022 – 2026 (Strategia F1R2)

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2022 Data sporządzenia:...