FERRO S.A.: Powołanie Komitetu Wynagrodzeń oraz wybór członków Komitetu Audytu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2022 Data sporządzenia:...

FERRO S.A.: Powołanie Komitetu Wynagrodzeń oraz wybór członków Komitetu Audytu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2022 Data sporządzenia:...