FINVENTUR: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki FinTechVentures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.Jednocześnie Zarząd...

FINVENTUR: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku oraz informacja o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki FinTechVentures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.Jednocześnie Zarząd...