GENXONE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z gMendel

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2022 Data sporządzenia:...

GENXONE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z gMendel

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2022 Data sporządzenia:...