GMINA WOŁOMIN: Raport bieżący określający termin przekazywania raportu oresowego w formie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2021 Data sporządzenia:...

GMINA WOŁOMIN: Raport bieżący określający termin przekazywania raportu oresowego w formie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2021 Data sporządzenia:...