GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

Uchwała Nr 124/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
Uchwała Nr 124/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.